МАИР „Боженци“ обявява публичен търг за отдаване под наем на търговски обект

ЗАПОВЕД № 6/.19.04.2023 г.  НА ДИРЕКТОРА НА МАИР «БОЖЕНЦИ»  ЗА  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ – ЗХР–„БОЖЕНСКО ХАНЧЕ“, ЗА СРОК ОТ 10 ГОДИНИ: Самостоятелен обект с идент.№ 04964.501.167.2, находящ се в с. Боженците, с полезна площ 102.60 кв.м.

Начална тръжна цена – 727,43 лв. без ДДС.

Депозит за участие –2 500,00 лв.;

Дата и час на провеждане на търга: 11.05.2023 г. от 10:00 ч.

Закупуване на тръжна документация:от 21.04.2023 г. до 10.05.2023 г.

Дата и час на повторно провеждане на търга: 18.05.2023 г. 10:00 ч.

Закупуване на тръжна документация: до 17.05.2023 г.

 

Тръжната документация се получава в счетоводството

на МАИР „Боженци“, За информация: тел. 0878 716 289