Министерство на културата финансира проект на Музей на архитектурно – исторически резерват „Боженци“

старото школо

МАИР „Боженци“ е сред музеите, чиито проекти бяха одобрени за финансиране в края на декември 2023 г. През есента на 2023 г. Министерство на културата обяви сесия за финасиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и художествените галерии по две теми. МАИР „Боженци“ кандидатства с проект „Проект за интерактивна временна експозиция с работно заглавие „Боженци разказва“ в сградата на Старо школо по втората конкурсна тема: „Дейности по представяне на движимото културно наследство в музеите и хоудожествените галерии“. В първите дни на 2024 г. започна съвместната работа на екипа на музея с екипа на избраната фирма изпълнител архитуктурно студио „Ателие 3“. Проектът има за цел изготвяне на проект за предлагане на цялостен и комплексен културен продукт, който по интерактивен и интуитивен начин да представи наследството на Боженци.