Продължава работата по „Проект за интерактивна временна експозиция с работно заглавие „Боженци разказва“

Продължава работата по „Проект за нтерактивна временна експозиция с работно заглавие „Боженци разказва“, финансиран от Министерство на културата. Към екипиге на Музея и архитектурно студио „Ателие 3“, работещи по проекта се присъедини и екипа на партньорите от сдружение „Мещра – Традиционни знания и занаяти“. След детайлно разглеждане и проучване на архитектурата в Боженци се маркираха и конкретни предложения за представяне на недвижимото културно наследство в експозицията.