Рубинът в поезията

„Възлита лъч из нощни кръгозори,

пронизва мрака възгорял рубин…“

Любопитни ли сте да разберете кой е поета възпял рубина и как завършва стиха?

Отговорът ще откриете в изложбата „Поезията на камъка“, с която ни гостува Национален музей „Земята и хората“.

–––––––––––––-

Рубинът е скъпоценен камък, разновидност на минерала корунд. Оцветяването му, от розово до наситено червено, се дължи на наличието на хром в състава му. Името произлиза от латински език и означава червен.

Първите сведения за рубините са открити в индийски и бирмански ръкописи от 4 век пр.н.е., а за римляните те били по-ценни от диамантите.

Според древните поверия рубинът е камък на живота. Астролозите препоръчват камъка да се носи от хора родени под знака на лъв, овен и козирог.

Най-известните рубини в света са „Северната звезда“ и „Рубинът на Едуард“.