Стъклена плетеница 2021

МАИР „Боженци“ и РСО „Централна Стара планина“ организират СТЪКЛЕНА ПЛЕТЕНИЦА 2021 от 27 до 29 август.

За да участвате в ателието за рисуване върху стъкло ще трябва да посетите МАИР „Боженци“. За видео разказите от общини на РСО „Централна Стара планина“ и техните партньорски градове, в които изработката на стъклени изделия има дългогодишни традиции, не е нужно да сменяте местоположението си. Горещите пещи, майсторството при издухване на стъкло, преподавателските умения, изложбите и един арт симпозиум в компанията на джаз ще достигнат всеки дом, офис, автомобил или публично пространство с достъп до интернет.

Очаквайте скоро програмата на събитието по дни и часове на фейсбук страницата на МАИР „Боженци“ и РСО „Централна Стара планина“.