„Учениците имат должност“ гостува на МАИР „Боженци“

„УЧЕНИЦИТЕ ИМАТ ДОЛЖНОСТ“

гостува на МАИР „Боженци“

Изложбата на Национален музей на образованието „Учениците имат должност“ представя училищната дисциплина, правилата, реда и задълженията на учениците като важен елемент от развитието на образованието от Възраждането до 70-те години на XX век.

Богатият снимков и документален материал от фонда на НМО проследява създаването, приложението и утвърждаването на училищните правилници и училищното законодателство.

Неофит Рилски, първият учител в Габровското училище, съставя първия дисциплинарен правилник през 1837 г. В него е подчертана наобходимостта от съзнателна дисциплина и единодействие между учители и ученици за утвърждаване на реда в училище.

В изложбата са представени награди – стимул за добрите ученици и наказания за ленивите и непослушните.

Промените в дисциплинарните правилници определят поведението на учениците в училище и извън него. В документите, които учениците получават, освен оценка на знанията се вписва и такава за поведението.

Интерес представляват униформените облекла които се въвеждат в българското училище след края на Първата световна война.

Представени са годишни отчети, награди и наказания, свидетелства за завършено образование, ученически книжки и бележници.

Изложбата може да бъде видяна в Изложбената зала на Старото школо до 31 октомври.