„Кога си на кон хем седиш, хем ходиш”

Архив

ноември 2015

„Кога си на кон хем седиш, хем ходиш”

Гостуващата изложба от АЕК „Етър“ „Кога си на кон хем седиш, хем ходиш” – конят в бита на балканджията, продължава гостуването си в АИР „Боженци“. Изложбата представя интересен поглед...

АРХИВ