Европейски дни на художествените занаяти

Европейски дни на художествените занаяти – съвместно с РСО „Централна Стара планина“ – ателиета по сграфито керамика и изработка на мозайки.