Национален фолклорен фестивал „Боженци“

В партньорство със Сдружение „Цветница“ и кметско наместничество село Кметовци