„Подгряваме за карнавала“ – Ателие за изработване на карнавални маски