Представяне на книгата „Предания и легенди от България“

Книгата „Предания и легенди от България“ е на Доц. Веселка Тончева и Доц. Вихра Баева. Изданието ще бъде представено то Доц. Веселка Тончева.