„Пътешествие из живите традиции“ – гостуваща изложба на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО