„Пътешествие из живите традиции“

„Пътешествие из живите традиции“ – гостуваща изложба на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа по егидата на ЮНЕСКО