„Стъклена плетеница“ – работилница за обработка на стъкло