„Учениците имат должност“ – гостуваща изложба от Национален музей на образованието – Габрово