„Кога си на кон хем седиш, хем ходиш” – конят в бита на балканджията, гостуваща изложба от АЕК „Етър“

В Архитектурно-исторически резерват „Боженци“ от 1 март ще може да се види „Кога си на кон хем седиш, хем ходиш” – конят в бита на балканджията, гостуваща изложба от АЕК „Етър“ . Изложбата представя интересен поглед върху нашето минало и е заслуженото признание за значението на коня в живота на балканджията от ХІХ век до 40-те години на ХХ век. Тя ни пренася в една отминала епоха на усилен труд, преклонение пред природата и дълбока почит към традициите.