Изложба „Есенни етюди от Боженци“

Изложбата „Есенни етюди от Боженци“ представя част от най-добрите кадри, от случилия се през есента на 2016 г. фото пленер в архитектурно-историческия резерват. Младите фотографи са уловили възрожденската архитектура, детайли и атмосфера на фона на есенните мигновения. Пленерът е организиран от Музей на АИР „Боженци“ в партньорство с Нов български университет, а участниците са студенти от специалност фотография. Ментор на студентите беше Антоан Боженов – преподавател в НБУ и в СУ „Св. Климент Охридски“. Творец с многобройни участия и награди от конкурси в България и чужбина.

В момента изложбата е подредена на етаж +1 в Terra Mall.

изложба МОЛ изложба МОЛ