„Кога си на кон хем седиш, хем ходиш”

Гостуващата изложба от АЕК „Етър“ „Кога си на кон хем седиш, хем ходиш” – конят в бита на балканджията, продължава гостуването си в АИР „Боженци“. Изложбата представя интересен поглед върху нашето минало и е заслужено признание за значението на коня в живота на балканджията от ХІХ век до 40-те години на ХХ век. Тя ни пренася в една отминала епоха на усилен труд, преклонение пред природата и дълбока почит към традициите. Всички, които са пропуснали да посетят Изложбената зала на Старото школо и да я разгледат ще имат тази възможност до края на годината.

4898 Гостуваща изложба4905 Гостуваща изложба