Ново школо

Ново школо – Експозиция – Сградата е строена 1930 г.