Старото школо

Старо школо – Изложбена зала – Сградата е строена през 1870 г. В Изложбената зала се сменят гостуващи и временни изложби. В момента е експонирана фотоизложба „Есенни етюди от Боженци“.