Регионален форум за култура и творчески предизвикателства към публиката

Регионален културен форум на тема „Новите културни продукти и възможностите за тяхното финансиране на местно ниво” организират РСО „Централна Стара планина” и Музей на архитектурно-исторически резерват (МАИР) „Боженци” в дните 18 и 19 август 2016 г.
Събитието се състои от две еднакви по важност части, предназначени за различни участници. В четвъртък след обед и в петък преди обед кметове, заместник кметове, юристи, общински експерти в сферата на културата, председатели на общински съвети и членове на постоянни комисии по култура към общинските съвети от РСО „Централна Стара планина” ще се запознаят с разработения от организаторите партньорски проект „Стъклена плетеница” и ще станат пълноправни участници в процеса на създаване на иновативен културен продукт в сферата на художествената обработка на стъклото. За тях деканът на факултета по изобразително изкуство към Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” доц. Борис Желев ще разкаже историята за раждането на стъклото и неговите невероятни превъплъщения, майстори ще демонстрират топли и студени техники за обработка на този интересен материал и творчески работилници ще предоставят възможност за придобиване на нови знания и умения. Предвидена е и специална дискусионна сесия за представяне на общински програми за финансиране на културни продукти и споделяне на добри практики.
Публичното събитие за посетителите на неповторимо очарователния АИР „Боженци” е на 19 август 2016 г. във времето от 10:00 до 17:30 часа. РСО „Централна Стара планина“ и МАИР „Боженци“ отправят покана към всички, които обичат творческите предизвикателства, да си дарят радост като се вгледат в експонираните в Старото школо витражи, проследят демонстрациите на различни техники за обработка на стъкло и се включат в организираните специално за тях творчески работилници.

Регионален културен форум „Новите културни продукти и възможностите за тяхното финансиране на местно ниво” се реализира със собствени средства на РСО „Централна Стара планина“ и МАИР „Боженци“.