Завръщане на търговци и дюлгери

Поради лошите атмосферни условия възстановката „Завръщане на търговци и дюлгери“ се отлага, тъй като се играе на открито