Мирослав Йорданов за изминалата 2018 г. и акцентите през 2019 г. пред в. „100 вести“

Мирослав  Йорданов,  директор на МАИР „Боженци“  в интервю за „100 Вести“ прави равносметка на изминалата 2018 година, споделя за трудностите свързани с консервацията и реставрацията на недвижимото културно наследство, както и  за инфраструктурните проблеми по маршрута за резервата. Наред с всички събития от културния календар, за   55 – годишнината на АИР „Боженци“  ще бъде направена  интерактивна инсталация с добавена реалност, която ще обогати експозицията в къща – музей „Дончо Попов“.  Тази година  за първи път през септември ще се проведе и Фестивал на виното.