АИР „Боженци” обявява свободно работно място за екскурзовод с английски език

АИР „Боженци” обявява свободно работно място за екскурзовод с английски език

Основна цел на длъжността:

Посреща посетителите на АИР „Боженци” и дава подробна информация за предлагания туристически продукт. Изнася обзорни и тематични беседи на български език и на английски език. Участва в организацията и провеждането на цялостната работа на резервата.

Области на дейност:

Изисквания за заемане на длъжността:

Необходими документи за кандидатстване:

Място за подаване на документите:

Краен срок за подаване на документите – 25.03.2016 г. включително. Подборът на кандидатите за обявената длъжност ще се извърши по документи и събеседване.

Събеседването с допуснатите по документи кандидати ще бъде на български език и на английски език.

Списъкът на допуснатите до събеседване, както и мястото, датата и часът на провеждането му, ще бъдат обявени на интернет страницата на Община Габрово на адрес: www.gabrovo.bg /Полезна информация – Кариера/ в срок до 01.04.2016 г.