Човекът в миналото

Пътуващата изложба „Човекът в миналото“ на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей към БАН, ще продължи да гостува на АИР „Боженци“ до края на ноември месец.

Изложбата представя в хронологичен ред, от Неолита до Възраждането, физическите типове на хората, сведения за заболяванията и травмите, оставили следи върху костите им, и лечебните и ритуалните въздействия върху тях. Визуализирани са отделни образи от различни епохи, чрез пластичната антропологична реконструкция на главата по черепа.