Екопътеката Боженци – Сечен камък с освежена маркировка

АИР „Боженци“ организира почистване и маркиране на маршрута Сечен камък – Боженци на 18.07.2015 г. Група доброволци почистиха екопътеката от битови отпадъци и растителност. Любителите планинари освежиха маркировката в бяло – синьо – бяло, за по-добър ориентир на всички преминаващи туристи.

Сечен камък 6Сечен камък 5