„Хубав ден Великден, още по-хубав – Гергьовден”

„Хубав ден Великден,
още по-хубав – Гергьовден”
(българска народна песен)

Народът смята Гергьовден за най-големия празник през годината, по-голям и от Великден.
Вярва се, че слага началото на новия живот с пролетната зеленина. Затова се казва, че „пролетта се пуква и живот се буква”. Рано сутрин стопанинът закичва с букова клонка портата, къщата, кошарата, обора, колата и ралото. Забучва се и в нивата, градината, лозето, бостана и ливадите. Всеки трябва да закичи и себе си за здраве и добро, да се хване за зелено дърво и да се залюлее с ръце на зелен клон. Връзват се и гергьовски зелени люлки.
На този ден всеки трябва да се претегли на кантар, завързан за зелено дърво. Ако е наддал на тегло от миналия Гергьовден, се тълкува като добър знак за добра година – болестите и лошото ще го отбягват. Ако пък „е смъкнал на килограм от ланския Гергьовден”, се приема за лош знак.
Архитектурно-исторически резерват „Боженци” ще предостави възможност на всеки посетител в селото да се залюлее и претегли за здраве.
На мегдана от 12.30 часа за настроението на празника ще се погрижи ДФА „Габровче” с фолклорна програма.