Лазаруване в Боженци

Лазаруване в Боженци

В събота, една седмица преди Великден, е Лазаровден. Като обичай той е чисто момински празник, за който девойките се подготвят още през зимата. За тях той е важен: казват, че мома, която не е лазарувала, не може да се омъжи.
Обличат се в най-хубавите си дрехи, национален костюм. Особено внимание се обръща на забраждането, обувките, накитите, които допълват пролетната празничност. Събират се на групи и тръгват по къщите да лазаруват. Посещават всяка къща. С влизането в двора запяват, а две момиченца с кърпички и китки здравец в ръце играят една срещу друга.
Мелодията на песните е една и съща – игрива, напомня ръченица. Текстът на песните се мени съобразно с обитателите на къщата. Пее се за хубост, за здраве, за плодородие, за женитба, за малко дете. Ето един текст от песен в Боженци:
Изгряло е ясно слънце, Лазаре, Лазаре,
у Радкини равни двори, Лазаре, Лазаре,
то не било ясно слънце, Лазаре, Лазаре,
най е била сам Радка, Лазаре, Лазаре.
Очите й …
Да я питаме, Лазаре, сгодена ли е,
ако е сгодена, Лазаре, да я оженим,
да я оженим, Лазаре, на връх Гергьовден,
на връх Гергьовден, Лазаре, с руйно вино,
с руйно вино, Лазаре, с печено агне.
Стопаните с нетърпение очакват и посрещат лазарките и ги даряват с яйца, брашно, сухи плодове, сланина, пари и др. Даровете се събират в кошница и се използват на следващия ден – Цветница.

В Боженци ще направим възстановка на лазаруване на 16 април, събота, Лазаровден от 12,30 часа. Ще участва Детски ансамбъл „Маркотея” – Габрово с ръководител Валя Маринова. Лазарките ще обиколят селото, ще влязат в дворовете, ще отправят благопожеланията си. Към 13 часа на мегдана пред Старата механа пак ще има песни и хоро, на което могат да се хванат гостите на селото.
Всеки, който тачи народните обичаи и иска да почувства празника и да участва в него, е ДОБРЕ ДОШЪЛ В БОЖЕНЦИ!