Лятна академия за деца

>Лятна академия за деца. По инициатива на Община Габрово и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, през месеците юни и юли се проведе Лятна академия. Участниците са деца от 1 до 4 клас от 9 училища в Габрово. С цел превенция и предпазване на децата от улицата и в помощ на работещите родители, специалистите от общината изготвиха разнообразна програма включваща посещения в различни музеи, галерии и др. Част от програмата беше посещение в АИР „Боженци“. Специално за академията екипът подготви забавни игри с познавателен и състезателен характер. Често се налагаше намесата на учителите, които трябваше да потушават страстите и да припомнят на децата, че винаги има победители и победени. Разбира се екипът на АИР се погрижи да има награди за всички. Лятната академия се осъществи благодарение на финансовата подкрепа на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Лятна академия 11 Лятна академия 10 Лятна академия 9 Лятна академия 8 Лятна академия 7 Лятна академия 5 Лятна академия 3 Лятна академия 2 Лятна академия 1Лятна академия 14Лятна академия 15Лятна академия 16Лятна академия 17Лятна академия 13Лятна академия 12