Обмяна на опит

На 24 и 25 ноември екипът на Архитектурно – исторически резерват „Боженци“ гостува на музеите в Ловеч, Троян, Орешак и Севлиево.

Първа спирка от нашето пътуване беше Къкринско ханче, където разгледахме експозицията, придружени от екскурзовод, който разказа малко известни факти от революционната дейност и обстоятелствата около залавянето на Васил Левски от турските власти.

В Ловеч посетихме „Драсовата и Рашовата къщи“, музей „Васил Левски“ и ателието за консервация и реставрация.  С колегите разговаряхме за приликите и отличията в архитектурата на градската и селската къща от 19 век и характерните особености на архитектурата и бита в Боженци и Ловеч; за проблемите относно опазването и съхраняването на фондовете и тяхното представяне в постоянни и временни изложби; за опазването на архитектурно-историческите резервати, проблемите и предизвикателствата пред които сме изправени за съхраняването им в автентичният им вид.

В Музея на народните художествени занаяти и приложните изкуства в Троян ни посрещна почти целия екип. Разгледахме музея, разговаряхме за временни и гостуващи изложби, за работата с публики и деца. Директорката Елеонора Авджиева и уредниците споделиха опита си при преминаване през различни административни процедури и ни представиха новите си хранилища.

На 25-ти групата се отправи към Националното изложение на народните и художествени занаяти в с. Орешак, където разговаряхме с директора Иван Чакъров за мениджмънта на комплекса. Разгледахме обновените панаирни палати и Троянския манастир, който е в непосредствена близост.

В края на пътуването колегите от историческия музей в Севлиево ни разходиха из историята на Севлиево от каменната епоха до наши дни. Директорът Петров и уредничката Ивета Миленова ни представиха Средновековен град – крепост Хоталич.1 2 3 4