„Овцевъдството в Централен Балкан“ – гостуваща изложба от ЕМО „Етър“

АИР „Боженци“ представя „Овцевъдството в Централен Балкан“. Изложбата е гостуваща от ЕМО „Етър“ и може да бъде видяна в Изложбената зала на Старото школо до края на 2016 година.

Експозицията започва с фотоси на стопански постройки и инвентар, проследява последователно добиването на вълна и мляко, следват експонати от живота на овчарите и завършва с най-големия овчарски празник – Гергьовден.

Изложбата представя традиционния начин за отглеждане на овце в балканските селища през XIX и първата половина на XX век. Скотовъдството е старо и основно препитание на населението от Балкана и е било възможно, благодарение на богатата горска паша, вода, мери и естествени ливади. То е задоволявало нуждите на населението от месо, мляко, вълна, тор и кожи.

Изложбата показва, че животът на овчаря е труден и пълен с безброй задължения. Дните на скотовъдеца са низ от „делници-понеделници“ и за него няма развлечения. В свободното си време, докато пасат овцете, овчарите плетат кошници, майсторят лъжици, чаши и хурки за любимите си.

DSC 19-овцевъдствотоDSC 41 - овцевъдствотоDSC 39 - овцевъдствотоDSC 44 - овцевъдството