За една пъстра плетеница от стъкло и защо никой не искаше да си тръгне от едно културно събитие на 19 август…

„Новите културни продукти и възможностите за тяхното финансиране на местно ниво“ бе темата на регионален културен форум, обединил местни власти, творци и публика в една нетрадиционна културна изява с дискусионен форум, творчески работилници и демонстрации на различни техники за художествена обработка на стъкло. Събитието, организирано от Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина“ и Музей на архитектурно-исторически резерват „Боженци“ на 18 и 19 август 2016 г., бе реализирано с изключителния принос на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.
В рамките на първия ден кметове, заместник кметове, общински експерти в сферата на културата и председатели на общински съвети от старопланинските общини се запознаха със „Стъклена плетеница” – авторски проект на РСО „Централна Стара планина“ и МАИР „Боженци“. За възникването на идеята и предварителното проучване на историческите факти, за проведените творчески срещи и предизвикания ентусиазъм, за иновативното в проекта и очакваните резултати разказа директорът на музея Мирослав Йорданов. И макар проектът все още да не е намерил финансиране за пълната си реализация, отделни дейности от него бяха осъществени по време на регионалния културен форум. Като пъстра плетеница от стъкло пред присъстващите се подредиха увлекателните разкази за историята на този интересен материал и неговите невероятни превъплъщения на доц. Борис Желев – декан на факултета по изобразително изкуство във ВТУ, изложбата от витражи на негови студенти, асистенти и докторанти, демонстрациите на изработка на бижута от стъкло мурано на Валентин Димитров от Елена и красивите рисунки върху стъкло на Цветелина Филипова от Луковит. Изложбената зала на Старото школо се превърна в цветна приказка от стъкло, в която гласовете на желаещите да опитат различните техники за обработка на интересния материал се преплитаха с напътствията на майсторите. Творческият дух, завладял всички, бе въплътен в уникални авторски творби и отнесен от участниците в регионалния форум като спомен за едно невероятно изживяване.
Доброто настроение и креативната атмосфера останаха в изложбената зала и през следващия ден, само усмивките бяха повече, защото творческите работилници бяха отворени за всички посетители на МАИР „Боженци”. И докато те усвояваха нови умения и правеха своите първи стъпки в обработката на стъклото, представителите на общините от РСО „Централна Стара планина” дискутираха в ритуалната зала програмите за финансиране на културни продукти и събития от бюджетите на общините Бургас, Габрово, Елена, Ловеч и Троян. Програми с различни приоритети и условия за предоставяне на финансови средства, насочени към различни кандидати, с различни критерии за оценка и подбор на проектните предложения, с различен подход за текущ контрол на изпълнение на дейностите и одобряване на разходите, но с една обща цел: да се подкрепи и насърчи развитието на значими културни инициативи на местно ниво.
Отвореното за широката публика събитие на 19 август и въодушевлението на желаещите да се включат в един почти непознат творчески процес задържаха отворени вратите на Старото школо в МАИР „Боженци” далеч след обявения краен час за демонстрации и ателиета за студена и топла обработка на стъкло. А публика, която не иска да се раздели с културно събитие, което търси финансиране за цялостната си реализация, си е много добра атестация за неговата обществена значимост.

Регионалният културен форум „Новите културни продукти и възможностите за тяхното финансиране на местно ниво” бе реализиран със собствени средства на РСО „Централна Стара планина“ и МАИР „Боженци“.

DSC07454 Стъклена плетеницаDSC07459 Стъклена плетеницаDSC07460 Стъклена плетеницаDSC07463 Стъклена плетеницаDSC07469 Стъклена плетеницаDSC07543 Стъклена плетеницаDSC07555 Стъклена плетеницаDSC07559 Стъклена плетеницаDSC07561 Стъклена плетеницаDSC07562 Стъклена плетеницаIMG_9266 Стъклена плетеницаIMG_9273 Стъклена плетеница