Руски художник в АИР „Боженци“

Тези дни Боженци е вдъхновение на млад художник от Екатеринбург, Русия завладян от възрожденската архитектура на селото резерват